Ezilme Esnasında Açık Devre ve Kapalı Devre Arasındaki Fark