madencilik yöntemlerinin gelişimi ve değişen hazırlık standartları