Madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan çocuk deformitesi