taşlama makinesinde deforme olmamış talaş kalınlığı denklemi