ag ve minin için cevheri toz haline getirmek için sisteme ihtiyaç var