Hindistan da kömür çıkarımında yer alan malzemeler