ihracat için demir cevheri madenciliğinin akış şeması