farklı sertlikteki ince öğütme için uygulayacağınız yaklaşımı tartışın