bilyadaki farklı ağ elemanları için uygun bilya yükleri