Çin de numune silindiri ve kahvaltı yemeği için ticari çekiçli değirmen