valsli bilyalı değirmenin özgül güç tüketiminin hesaplanması